Bagaimana untuk mencipta kempen “Clicks” atau “Reach & Impression” di Peasy

                  Mencipta kempen “Clicks” atau “Reach & Impression” melibatkan langkah-langkah yang sama. Dalam contoh ini, kami akan menunjukkan bagaimana anda boleh mencipta kempen “Clicks”. Anda boleh menggunakan langkah-langkah yang sama untuk menjalankan kempen “Reach & Impression”. Tidak seperti kempen “Traffic, Conversion, dan Lead”, Peasy hanya menyokong pelbagai saluran untuk kempen “Reach & Impression dan Clicks”. Hal ini bermaksud sekiranya ada mempunyai akaun Facebook Ads dan Google Ads yang disambungkan kepada Peasy, anda boleh menjalankan kedua-dua kempen ini di 3 saluran iaitu Facebook, Google dan Instagram. Kempen “Traffic, Conversion dan Lead” pula hanya boleh dijalankan di Facebook dan Instagram. Berikut merupakan cara-cara untuk mencipta kempen “Clicks” di Peasy:

Steps to create Click Objective

Apply for the BSN SME Digitization Grant

Get RM2,000 worth of FB Ad Credits and 1 year subscription of Peasy Gold Free

[fluentform id="3"]