Menguruskan Broadcast

Spesifikasi #

Peti Masuk yang Disokong Anda boleh menjadualkan siaran pada peti masuk WhatsApp dan E-mel
Jenis kandungan yang disokong
  • Text
  • Video
  • Imej
  • Kad Interaktif
  • PDF
Masa jadual minimum Anda mesti menjadualkan siaran sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh penghantaran
Had mesej harian 1,000-50,000 (bergantung pada kualiti akaun anda) penerima unik setiap kempen
Caj
  • Bayaran templat WhatsApp standard untuk WhatsApp Broadcast
  • Yuran Pemesejan Standard untuk Siaran Emel

Yuran pemesejan hanya dikenakan untuk mesej yang dihantar, mesej yang gagal dihantar tidak dikenakan sebarang kos.

Bagaimana untuk menjadualkan WhatsApp Broadcast #

1. Pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya 1 peti masuk WhatsApp yang aktif. Baca di sini tentang cara menyediakan peti masuk WhatsApp baharu.

2.Pastikan bahawa anda mempunyai kredit yang mencukupi dalam akaun anda. Siaran akan menggunakan kredit. Baca di sini tentang cara menyemak dan menambah nilai akaun anda.

3. Cipta mesej templat yang akan anda gunakan sebagai kandungan siaran anda. Anda boleh menggunakan rich  interaktif mesej seperti ini dalam siaran anda. Baca di sini tentang cara membuat mesej templat