Automasi

Apa itu Automasi? #

Automasi membebaskan pasukan anda daripada tugasan yang berulang-ulang. Gunakan automasi untuk mengautomasikan tugas yang memakan masa. Automasi terdiri daripada tiga perkara utama:

 • Pencetus ialah peristiwa yang akan memulakan peraturan automasi.
 • Syarat ialah senarai kriteria yang akan dinilai sebelum tindakan dilaksanakan. Syarat dinilai mengikut susunan yang ditakrifkan.
 • Tindakan adalah tugas yang dilaksanakan apabila syarat dipenuhi.

Apakah tindakan automasi yang tersedia? #

Tindakan Deskripsi
Memberi Tugasan Pasukan
Berikan kenalan kepada pasukan. Tetapkan kenalan kepada pasukan anda secara automatik apabila kenalan dibuat atau dikemas kini. Contohnya, anda mungkin mahu menetapkan semua petunjuk masuk baharu kepada Wakil Jualan anda untuk melaksanakan kelayakan DAN semua pelanggan yang dimenangi kepada pasukan Onboarding anda. Kenalan diedarkan sama rata kepada individu dalam satu pasukan. Contohnya, jika terdapat 60 pelanggan "Menang" baharu dan anda mempunyai 3 ahli dalam pasukan Onboarding - setiap satu akan menerima 20 tugasan baharu.
Tambah Label
Tambahkan label pada perbualan. Contohnya, anda mungkin ingin membantu pasukan jualan anda mengutamakan petunjuk hangat dengan menambahkan label "Priority" secara automatik pada semua kenalan yang telah melawat halaman "Pricing" .
Hantar mesej
Hantar mesej kepada kenalan. Anda boleh menentukan peti masuk yang hendak digunakan atau pilih "Default" jika anda mahu mesej dihantar menggunakan peti masuk yang mencetuskan tindakan ini. Sebagai contoh, anda akan menggunakan "Default" untuk menghantar nombor hotline pelanggan anda kepada mana-mana pengguna yang menghantar mesej masuk "Help" TETAPI anda mungkin menggunakan "E-mel" secara khusus jika anda ingin mencetuskan mesej pemberitahuan penghantaran automatik.
Tetapkan Atribusi Kenalan
Tambah atau tukar standard atribusi atau custom attributes. Sebagai contoh, anda mungkin mahu menetapkan ID cawangan kenalan secara automatik berdasarkan pesanan terakhir mereka.
Tetapkan status kenalan
Tukar status kenalan. Sebagai contoh, anda boleh membuat automasi untuk membersihkan senarai kenalan anda dengan menetapkan status kenalan secara automatik kepada "Disqualified" apabila mesej gagal dihantar.
Tetapkan bot
Mewakilkan perbualan kepada bot. Anda boleh memilih peti masuk tertentu untuk digunakan oleh chatbot, atau anda boleh memilih peti masuk "Default".
Pencetus Acara
Buat 'custom event'. Gunakan ini buat 'custom event' yang kompleks. Contohnya: cetuskan acara "TawaranSegera" apabila pelawat tapak web melakukan penambahan pada troli lebih daripada 5 kali dalam tempoh 10 hari yang lalu tetapi tidak membuat sebarang pembelian.

Apakah Pencetus Automasi yang tersedia? #

Pada masa ini terdapat 7 pencetus yang tersedia:

 1. Bina perbualan
 2. Kemas kini perbualan
 3. Bina Kontak Kenalan
 4. Kemas kini Kontak Kenalan
 5. Bina Mesej
 6. Kemas kini perbualan
 7. Bina Acara

Biasanya seseorang mungkin mahu menggunakan tindakan yang sama untuk pencetus “dibina” dan “dikemas kini”. Contohnya, jika anda ingin menetapkan semua kenalan dengan status “Menang” kepada pasukan Sokongan Pelanggan, anda perlu membuat:

 • pencetus “Bina Kenalan” -> “Status Kenalan:Menang” -> tindakan “Serahkan kepada pasukan: Sokongan Pelanggan” untuk menetapkan kenalan “Menang” yang baru diimport kepada sokongan pelanggan.
 • pencetus “Kemas Kini Kenalan” -> “Status Kenalan:Menang” -> tindakan “Serahkan kepada pasukan: Sokongan Pelanggan” untuk menetapkan kenalan yang statusnya ditukar kepada “Menang” kepada sokongan pelanggan.

Saya tidak dapat mencari tindakan automasi spesifik #

Jenis tindakan yang tersedia ditentukan oleh pencetus yang dipilih.

Tindakan Bina Perbualan Kemas Kini Perbualan Bina Kontak Kenalan Kemas Kini Kontak Perbualan Bina Mesej Kemas Kini Mesej Bina Acara
Tetapkan Pasukan
Ya
Tidak
Tambah Label
Ya
Tidak
Hantar Mesej
Tidak
Ya
Tidak
Tetapkan Atribusi Kontak Kenalan
Ya
Tidak
Tetapkan Status Kontak Kenalan
Tidak
Ya
Tidak
Tetapkan bot
Tidak
Ya
Cetuskan Acara
Tidak
Ya

Bagaimana jika saya mahu mencipta automasi dengan gabungan pencetus/tindakan yang tidak tersedia? #

Anda boleh membuat aliran advanced automasi menggunakan editor Chatbot.

Apakah Syarat Automasi yang tersedia? #

Anda boleh membuat syarat tunggal atau kumpulan, menggunakan mana-mana daripada 4 jenis syarat ini.

Jenis Syarat Deskripsi
Tapisan Standard
Atribusi hubungan utama seperti nama, nombor telefon, e-mel dan status. Atributsi perbualan utama seperti pautan perujuk, jenis peti masuk. Atribusi mesej utama seperti jenis mesej, kandungan atau peti masuk.
Custom Atribut
Custom Attribut kenalan yang ditentukan pengguna
Atribusi Acara
Atribut acara utama seperti nama acara dan sejarah acara seperti "Apabila "AddToCart" dilakukan lebih daripada 6 kali dalam tempoh 30 hari yang lalu"

Mengapa saya tidak boleh mencipta automasi? #

Pelan anda mungkin tidak menyertakan akses kepada ciri automasi atau anda mungkin telah melebihi bilangan peraturan automasi yang dibenarkan. Pertimbangkan untuk memadamkan automasi yang tidak digunakan dan cuba lagi.

Did you find this article to be helpful?
Updated on Oktober 17, 2022

Sign up for Peasy

Just enter your email and password to start using Peasy for free! We will re-direct you to our login page as soon as you are registered.

[fluentform id="5"]

Apply for the BSN SME Digitization Grant

Get RM2,000 worth of FB Ad Credits and 1 year subscription of Peasy Gold Free

[fluentform id="3"]