Jemput Ahli Pasukan Anda

Pasukan membenarkan anda menyusun ejen anda ke dalam kumpulan berdasarkan tanggungjawab mereka. Seorang pengguna boleh menjadi sebahagian daripada berbilang pasukan. Anda boleh menetapkan perbualan kepada pasukan apabila anda bekerja secara kolaboratif.

 

Klik pada Settings pada skrin utama Peasy Sales.

 

Klik pada Teams dan kemudian pada butang Create New Team di Sebelah Kanan.

 

 

Skrin di bawah akan dibuka di mana anda boleh menambah Pasukan mengikut keperluan anda. Bina Pasukan dan kumpulkan isu/tiket kepada beberapa kumpulan supaya ejen yang ditugaskan perlu bekerja dalam pasukan yang berkaitan sahaja.

 

Medan Nama Nilai Catatan
Nama Pasukan Berikan nama untuk pasukan cth: Jualan, Sokongan
Deskripsi Pasukan Beri penerangan ringkas tentang pasukan cth: Pasukan untuk menyelesaikan pertanyaan berkaitan jualan produk Hopkins
Kotak Semak Tandai kotak ini jika anda ingin menetapkan secara automatik perbualan dalam pasukan ini Jika ini tidak ditanda, perbualan akan kekal sebagai tidak ditetapkan.

 

Klik pada Create Team. Skrin di bawah terbuka di mana anda boleh menambah ejen kepada pasukan. Semua ejen yang ditambahkan akan dimaklumkan apabila perbualan diberikan kepada pasukan ini.

 

 

Klik pada Add Agents selepas memilih Kotak Semak untuk Ejen yang diperlukan untuk pasukan ini. Hanya ejen ini akan dapat melihat pasukan ini pada skrin mereka.

 


 

Klik pada Finish.Team telah dibuat. Anda sentiasa boleh Edit atau Delete Pasukan mengikut keperluan anda.