Perbualan peribadi antara ejen

Terdapat pilihan untuk membincangkan perbualan pelanggan dengan rakan ejen lain jika anda memerlukan penjelasan terperinci. Pilihan ini tersedia di sebelah tab Reply, bernama Private Note.