Menghantar Canned Response

Katakan anda ingin menyertakan respons canned response yang telah disediakan sebagai balasan, taip ‘/’ dan berikan nama ringkas mesej itu. Contoh diberikan di bawah. Sebaik sahaja anda menaip ‘/’, jawapan canned response yang tersedia akan disenaraikan dan anda boleh memilih daripada ini.