Segmen

Peasy Sales membolehkan pengguna menyusun dan menapis kenalan berdasarkan kategori berbeza dengan menggunakan penapis lanjutan. Dan kini kita boleh menyimpannya sebagai segmen dan akan dipaparkan dalam bar sisi kedua di bawah bahagian segmen. Ciri ini akan membantu pengguna untuk menyimpan kenalan yang berbeza secara custom pada paparan pengguna.

Anda hanya boleh mengklik pada butang filter di bahagian header halaman kenalan.

 

Kini anda boleh melihat pop timbul penapis, yang membolehkan anda memilih jenis penapis, operator (equal to, not equal to, contains, does not contains) dan nilai.

 

Simpan Segmen Baru

#

Selepas menggunakan penapis, ia akan mengambil semua kenalan berdasarkan nilai yang diberikan. Dan kini anda boleh melihat butang save filter dalam header halaman kenalan dan klik butang save filter, seperti dalam imej yang dilampirkan di bawah.

 


 

Kini anda boleh melihat pop timbul modal, dengan bertanya Do you want to save this filter?. Beri nama untuk penapis dan klik butang save filter, ia akan menyimpan penapis dan membuka segmen yang terakhir anda simpan.

 

Pilih segmen yang disimpan

#

Dan sekarang nama segmen yang anda berikan di atas akan dipaparkan di bar sisi kedua seperti dalam imej di bawah, dengan mengklik segmen ia akan mengambil semua kenalan yang telah anda simpan di atas.

 


Padamkan segmen yang disimpan

#

Jika anda ingin memadamkan segmen yang disimpan, anda boleh memadamkannya, dengan mengklik butang delete filter dalam header halaman kenalan akan membuka modal.

 


 

Kini anda melihat modal yang menunjukkan Confirm Deletion jika anda mengklik No, Keep it, akan menutup modal kembali ke paparan segmen atau jika anda mengklik Yes, Delete, akan memadamkan segmen. Selepas memadam, jika folder kosong ia akan kembali ke semua kenalan atau paparan yang ditapis atau jika segmen mempunyai panjang maka ia akan membuka segmen seterusnya berhampiran yang dipadamkan.